ترخيص كارا
بازرگاني ترخيص كارا

ترخيص ام دي اف و واردات ام دي اف : اين روزها MDF  يكي از پركاربردترين مواد اوليه در ساخت و ساز به كار مي رود. در چند سال گذشته واردات MDF به كشور بسيار افزايش يافته است به گونه اي كه واردات MDF يكي از بيش ترين واردات كالا به كشور شده است. حجم واردات MDFدر نيمه اول سال 1395  بيش از 2.95 درصد كل واردات و 1.04 درصد ارزش دلاري كل واردات كالا به كشور بوده است. حجم واردات انواع مختلف MDF در اين مدت بيش از39 ميليون تن و ارزش دلاري بيش از 174 ميليون دلار مي باشد.

همان گونه كه بيان شد MDF از تنوع بسيار بالايي برخوردار است و در شكل هاي مختلف با كاربري هاي گوناگون توليد مي گردد. بر اساس آمار به دست آمده از گمرك جمهوري اسلامي ايران در پنج ماه نخست سال 1395 بيش ترين ميزان واردات و ترخيص MDF از لحاظ حجمي و ارزش دلاري از كشور تركيه بوده است. در دو نمودار زير ميزان واردات MDF از كشورهاي مختلف در اين بازه زماني هم از لحاظ ارزش دلاري و هم از لحاظ حجم واردات نشان داده شده است.

همان گونه كه مشاهده مي كنيد حجم واردات MDF در اين بازه زماني به اين صورت است كه 32 درصد واردات MDF از تركيه، 32 درصد واردات MDF از تايلند، 13 درصد واردات MDF از چين، 10 درصد واردات MDF از امارات، 6 درصد واردات MDF از اندونزي، 3 درصد واردات MDF از روسيه و مابقي از ساير كشورها مي باشد.

همچنين از لحاظ ارزش دلاري مي توان گفت كه در پنج ماه نخست سال 95، 44 درصد واردات MDF از تركيه، 26 درصد واردات MDF از تايلند، 13 درصد از طريق خريد از چين و واردات MDF از چين، 9 درصد واردات MDF از امارات، 4 درصد واردات MDF از اندونزي و مابقي واردات از ساير كشورها صورت گرفته است.

[caption id="attachment_617" align="aligncenter" width="500"]ترخيص ام دي اف ترخيص ام دي اف و واردات ام دي اف[/caption]

همان گونه كه مي دانيم بر اساس قوانين صادرات و واردات سال 1395 هر كالايي در گمرك با كد تعرفه مخصوص به خود شناسايي مي شود. كد تعرفه MDF از 4411 تا 4412 متغير مي باشد.

بر اساس همين كدهاي تعرفه و با توجه به آمار به دست آمده از گمرك مي توان گفت كهبيش ترين ميزان واردات MDF، MDF با كد تعرفه 441114 و حقوق ورودي 10 درصد، يعني تخته MDF بدون روكش با ضخامت بيش از 9 ميليمتر مي باشد به گونه اي كه از لحاظ حجمي 59 درصد و از لحاظ ارزش دلاري 46 درصد كل واردات MDF بوده است.

ترخيص ام دي اف با ترخيص كارا

پس از آن بيش ترين ميزان واردات MDF مربوط به MDF با كد تعرفه 441194 و حقوق ورودي 10 درصد يعني MDF كار نشده بدون روكش با چگالي حداكثر 0.5 گرم مي باشد كه از لحاظ حجمي 11 درصد كل واردات و ترخيص MDF و از لحاظ ارزش دلاري 8 درصد كل واردات MDF در اين بازه زماني است.

MDF با كد تعرفه 441192 و حقوق ورودي 15 درصد رتبه سوم واردات MDF به كشور مي باشد به گونه اي كه از لحاظ حجم واردات 9 درصد و از لحاظ ارزش دلاري 17 درصد كل واردات و ترخيص MDF مربوط به اين نوع MDF يعني ساير تخته هاي MDF با روكش و چگالي بيش از 0.8 گرم مي باشد.

از آن جايي كه بازرگانان و شركت هاي بازرگاني واردات و صادرات MDF را از كشوهار مختلفي خريداري مي نمايند در نتيجه نحوه حمل و ترخيص و واردات هر يك از آن ها به كشور مختلف بوده و كانتينرهاي 20 فوتي حمل MDF از مرزهاي گوناگون وارد گمركات كشور مي شوند سپس شركت هاي ترخيص كالا امور ترخيص و تشريفات گمركي كالاي وارداتي را توسط ترخيص كار و حق العمل كاران گمركي مستقر در گمركات مختلف كشور انجام داده و MDF وارداتي پس از ترخيص به دست صاحب كالا مي رسد.

در نيمه نخست سال 1395 بر اساس آمار ارائه شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي بيش ترين حجم ترخيص ام دي اف از گمرك شهيد رجايي به ميزان 41 درصد مي باشد. 27 درصد ترخيص MDF از گمرك بندر امام خميني، 13 درصد ترخيص MDF از گمرك جلفا، 5 درصد ترخيص MDFاز گمرك بازرگان و مابقي از ساير گمركات كشور ترخيص شده اند.

ترخيص ام دي اف

انجام ثبت سفارش ام در اف توسط شركت ثبت سفارش كننده ي ترخيص كارا در سامانه ثبتارش با اخذ مجوز بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه جامع تجارت ايران به نحو احسن انجام مي گردد و دريافت كد فيدا فروشنده ي كالا در اسرع وقت و انجام اظهار حمل و تعيين منشا ارز پس از واردات كالا توسط اين شركت صورت مي گيرد.ترخيص كالا از گمرك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۴ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۷:۴۸ ] [ بازرگاني ترخيص كارا ] [ نظرات (0) ]

ثبت سفارش « واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي از گمرك »

در اين مطلب سعي داريم در مورد ثبت سفارش « واردات كالا و ترخيص كالا ي وارداتي از گمرك » مطالب لازم را بيان نماييم اميدواريم اين مقاله به شما مفيد باشد.

[caption id="attachment_4091" align="aligncenter" width="750"]ثبت سفارش | واردات كالا | ترخيص كالاي وارداتي | ترخيص كالا | ترخيص كالاي وارداتي از گمرك ثبت سفارش | واردات كالا | ترخيص كالاي وارداتي | ترخيص كالا | ترخيص كالاي وارداتي از گمرك[/caption]

 مفروضات مساله گمركي واردات كالا و ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

١- شركت «الف» براي ورود كالاي مجازي اقدام به ثبت سفارش مي نمايد.

در اين مرحله پيش فاكتوري كه نام و نوع كالا و ساي مشخصات را معرفي  مي كند، ارايه شده و برهمان اساس ثبت صورت گرفته است.

۲- پس از ورود كالا:

 •  صاحب كالا به گمرك مراجعه مي كند( يا از طريق سايت گمرك) اظهارنامه با اسناد خريد، حمل، قبض انبار و ساير مدارك پيش روي گمرك قرار مي گيرد.
 •  مرحله اسنادي با موفقيت طي مي شود (اسناد مربوط به ثبت سفارش كالا ،پيش فاكتور، فاكتور، بارنامه و ساير مدارك در احراز مالكيت و تطبيق با اظهارنامه تسليمي)
 • تعيين مسير (مسير سبز، زرد يا قرمز) به طور خودكار از طريق سامانه الكترونيكي گمرك. با عبارت (مسير قرمز) مشخص مي شود. يعني ارزيابي ملموس بايد صورت بگيرد.

3- پس از ارزيابي معلوم مي گردد كالاي وارده ممنوع مي باشد، لذا بلافاصله تلقى قاچاق قوت مي گيرد كه واردكننده (صاحب كالا) را با چالش مواجه مي سازد و در صدد رفع آن بر مي آيد. ( طبق بند"ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرك به شرح: "ث. كالايي كه ورود با صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود .." قاچاق محسوب مي شود.)

گزينه هايي كه موجب گرديده اظهار كالا با تلقي قاچاق روبه رو شود.

در حل مسئله چند گمانه وجود دارد كه مي تواند با موضوع واردات كالا ي ممنوع، به جاي كالاي مجاز مرتبط باشد:

گزينه اول: در انتخاب بسته يا بسته ها براي ارزيابي ملموس اشتباه رخ داده است.

اين اشتباه ناشي از دقت نكردن هريك از سه نفري است كه در ارزيابي ملموس حضور دارند. يعني: صاحب كالا يا نماينده قانوني او، نماينده انبار و ارزياب گمرك.

بديهي است بيشترين آسيب متوجه ذي نفع كالاست كه حداقل آن تلقي تخلف از نوع قاچاق است كه اگر به موقع متوجه اشتباه نشده باشند، تأخير در ترخيص كالا و تحميل هزينه به زيان صاحب كالا را دربردارد.

بنابراين، اگر صاحب كالا اطمينان دارد كه مطابق پيش فاكتور و فاكتور با فروشنده قرار گذاشته و بازرسي كالا نيز مراتب را در مبدأ از لحاظ انطباق سفارش با كالايي كه براي صدور به مقصد آماده شده، تأييد نموده، بلافاصله بسته يا بسته هاي باز شده را با حضور ارزياب و نماينده انبار به دقت مورد وارسي قرار دهد تا معلوم گردد صرف نظر از تشابه بين نوع بسته بندي، مغايرت هاي مربوط به بعضي ويژگي ها مثل، ابعاد يا علايم يا وزن يا هريك از اين ها از ابتدا از نظر دور مانده و به اين ترتيب رفع ايراد به عمل آيد.

ساير عمليات مثل صورت مجلس راجع به آن چه اتفاق افتاده از سوي ارزياب گمرك و امضاي آن توسط هر سه نفرو بازديد مجدد، نسبت به بسته هاي مربوط به شركت صاحب كالا، طبق مفروضات مسئله انجام مي گيرد. در اين ارتباط با اين گزينه به چند توصيه مهم توجه كنيد.

در ارزيابي ملموس حتما حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني او ( يا ترخيص كار ) و نماينده انبار لازم است و بدون حضور او نبايد كالا مورد ارزيابي قرار گيرد.

مفاد تبصره ذيل ماده ۶۶ آيين نامه گمرك (به شرح زير) خلاف اين قاعده است، از اين رو آن را بايد ناديده گرفت. (تبصره ماده ۶۶ . به تشخيص گمرك با تقاضاي صاحب كالا وارسي و ارزيابي كالا مي تواند با حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام شود.)

در هنگام حضور در انبار در معيت ارزياب گمرك و نماينده انبار، پيش از باز كردن هر بسته اي و بيشتر از اين دو نفر، صاحب كالا (يا نماينده قانوني او) حتما مشخصات ظاهري بسته ها را به دقت كنترل نمايد تا اشتباها بسته اي انتخاب و باز نشود.

گزينه دوم: رعايت نكردن نكاتي در نمونه برداري و ارسال به آزمايشگاه.

در اين گزينه فرض اين است كه هيچ اشتباهي در انتخاب بسته هايي كه در ارزيابي باز شده رخ نداده است، اما رعايت نكردن نكاتي كه در نمونه برداري كالا (مثلا مواد شيميايي) و انتخاب ظرف يا ظروفي كه براي قرار دادن نمونه و ارسال به آزمايشگاه لازم بوده، با توجه به اينكه كالا مواد شيميايي است، موجب تغيير ماهيت اين مواد شده است. در حقيقت تركيب كالاي وارده با مواد خارجي موجود در ظرف يا ظروف مذكور هرچند با چشم غيرمسلح قابل ديدن نبوده، كالاي ديگري را تشكيل داده كه در اين فرض ممنوع الورود مي باشد (تشخيص ماهيت كالا به اتكاي نظر آزمايشگاه).

صاحب كالا با اطمينان از صحت سفارش و انطباق كالاي وارده با آنچه ثبت سفارش شده است و گواهي هاي بازرسي و خبره كه در مبدأ، مشخصات كالاي مورد سفارش را تأييد نموده اند. يك بار ديگر، نمونه برداري از كالا را با استفاده از ظروف استريل درخواست مي كند كه با ارسال نمونه به آزمايشگاه چنانچه گزينه ديگري مفروض نباشد، رفع اشكال مي گردد.

نكات مهم:

نمونه برداري مواد شيميايي از درون ظروف محتوي كالا براي ارسال به آزمايشگاه بايد به دقت و در ظروف استريل كه عاري از مواد خارجي بوده و قبلا مورد استفاده قرار نگرفته و حتي در صورت لزوم با حضور نماينده آزمايشگاه انجام شود.

همواره در صورت وجود مغايرت بين كالاي مورد سفارش (مواد شيميايي) و نتيجه آزمايشگاه با فرض اطمينان از صحت كالا، بايد نخست از انجام مقدمات مربوط به نمونه برداري اطمينان حاصل شود.

آزمايشگاه هاي استاندارد مستقر در گمرك به رعايت نكات فني، در كاربرد روشهاي علمي متناسب با كالاهايي كه آزمايش مي كنند واقف هستند، با اين حال باز هم اگر مغايرتي مشاهده شد، صاحب كالا مي تواند از كاربرد روش خاص توسط آزمايشگاه براي آزمايش كالاي خود اطمينان حاصل نمايد و بعضا درخواست نمايد كه نمونه كالا به يكي از آزمايشگاه هاي مراكز علمي يا صنعتي معتبر ارسال شود.

 

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

 

گزينه سوم: احتمال اشتباه نتيجه آزمايش به وسيله آزمايشگاه گمرك محل ارزيابي.

در اين حالت، فرض بر اين است كه انتخاب بسته هاي باز شده به درستي انجام گرفته و نمونه برداري با دقت و در ظروف استريل صورت گرفته و صاحب كالا نيز اطمينان كامل دارد كه كالاي وارده، دقيقا همان كالايي است كه سفارش و ارسال گرديده است.

باز هم در اين گزينه فرض ميگيريم كه علت مغايرت هيچ يك از از دو گزينه قبلي نمي باشد، از اين رو احتمال اشتباه در اعلام نتيجه آزمايش قوت مي گيرد.

اشتباه آزمايشگاه ممكن است ناشي از كاربرد روش نامناسب يا فقدان تجهيزات لازم براي آزمايش يا موارد مشابه ديگري باشد. اين مفروضات موجب مي گردد آزمايش مجدد نمونه در آزمايشگاه مركزي مؤسسه استاندارد يا يكي از آزمايشگاه هاي معتبر مراكز علمي و دانشگاهي كشور باشد كه از سوي صاحب كالا درخواست مي شود. نتيجه اي كه به دست مي آيد با فرض صحت ارسال كالا، منطبق با سفارش و هريك از نقاط ضعف آزمايشگاه هاي قبلي يعني كاربرد روش نامناسب يا فقدان تجهيزات و شيوه نمونه برداري، ايراد به وجود آمده از ميان برداشته شود.

گزينه چهارم: احتمال اشتباه صادركننده در ارسال كالاي مورد سفارش.

همانطور كه ملاحظه مي شود در اين گزينه تقصير متوجه صادركننده بوده كه كالايي را اشتباه به جاي كالاي موضوع اسناد خريد و سفارش براي خريدار فرستاده است.

برخلاف سه گزينه قبلي در اين حالت با فرض:

 1. انتخاب بسته يا بسته ها به طور صحيح صورت گرفته.
 2. اگر كالاي مواد شيميايي بوده:
  • نمونه برداري با دقت انجام شده .
  • از ظرف يا ظروف استريل استفاده شده.
  • اشتباهي در فرآيند آزمايش كالا به نحوي كه در گزينه سوم نقل گرديد رخ نداده.
  • اشتباه در ارسال كالا.

كالاي مورد ارزيابي واقعا همان كالاي مورد سفارش نبوده، بلكه كالاي ممنوع الورود است كه صاحب كالا ضمن قبول نظرگمرك مدعي است اشتباه صادركننده در ارسال كالا دخيل مي باشد و تقصيري متوجه او نيست.

در چنين حالتي، با وجود اطمينان از بروز اشتباه صادركننده در ارسال كالاي ممنوع به جاي كالاي مجاز از طرف صاحب كالا و حتي پذيرش احتمال اين رويداد از طرف گمرك به طور شفاهي، گمرك مورد را منطبق با حكم يا مصداق قاچاق به شرح بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك دانسته و با تنظيم صورت مجلس قاچاق عملا تحقق دو عنصر جرم قاچاق يعني:

 •  عنصر مادي (احراز كالاي ممنوع الورود).
 • عنصر قانوني (بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك).

محرز دانسته و كار ديگري از گمرك برنخواهد آمد، جز اينكه در صورت اعتراض صاحب كالا پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال گردد.

صاحب كالا در اين مرحله كه مرجع رسيدگي دادگاه تعزيرات يا دادگاه انقلاب حسب مورد خواهد بود، مي تواند همان مطالب داير بر اشتباه صادركننده را با ارايه مداركي كه از مبدأ ارسال مي شود پذيرش اشتباه را از سوي فروشنده ثابت كند. قبول يا رد مدارك و دفاع صاحب كالا به عنوان متهم به جرم قاچاق در صلاحيت دادگاه مي باشد.

بديهي است اگر واقعا ادعاي واردكننده صحت داشته باشد و شرايط قرارداد ايجاب نمايد، در هر صورت، ضرر و زيان هايي كه از بابت متهم شدن خريدار، مثل جريمه هاي متعلق، خدشه دار شدن اعتبار تجاري و شخصي وارد مي شود، به عهده فروشنده است.

نكته: بسيار بعيد به نظر مي رسد كه فروشنده با وجود صدور پيش فاكتور و توافق خريدار و سفارش كالا با جزييات و مشخصات شفاف و اطلاع از مقررات حاكم در كشور محل ورود كالا و تعهداتي كه عهده دار است و بسياري از نكاتي كه در بازاريابي و مشتري مداري مي شناسد، چنين اشتباهي را مرتكب شود.

نكات مهم

1-در قراردادهاي خريد توجه به نكات مهمي كه ضامن حقوق خريدار باشد از اهميت بالايي برخوردار است.

خريدار بايد از يك مشورت حقوقي برخوردار باشد، در عين حال روش هاي متداول اعتبارات اسنادي موسوم به «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي» يعني ( UCP ( Uniform - Customs and Practice for Documentry Gredits  را بشناسد تا اولا در معاملات تجاري با طرف خارجي از بروز هرگونه اشكال يا اشتباه جلوگيري شود، ثانيا در صورت بروز اشكال، نظير ارسال اشتباه، قادر باشد صادركننده را به جبران هرگونه ضرر و زيان مجبور نمايد.

2-معاملات تجاري به صورت نامتعارف و خارج از سيستم بانكي، ممكن است علاوه بر احتمال كلاهبرداري، خريدار را به ارتكاب جرم قاچاق ناشي از اظهار كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط توام با نام ديگر منهم نمايد كه حداقل زيان آن ضبط كالا و پرداخت جريمه معادل دو برابر ارزش كالا و ابطال كارت بازرگاني است كه به خدشه دار شدن اعتبار شخص نيز مي انجامد.

3-معمولا در پيش فاكتوري كه فروشنده براي خريدار مي فرستد، براي انتخاب شركت بازرسي كننده كالا در مبدأ (بازرسي فني)، محل آن (نقطه بازرسي) و اينكه هزينه به عهده كدام يك از دو طرف باشد خريدار را مطلع ميكند. بنابراين انتخاب در تعيين محل بازرسي (يك يا چند جا ) به اختيار خريدار است، منتهي بحث هزينه نيز مطرح و تعيين تكليف مي شود. اين بازرسي تا حدود زيادي خريدار را مطمئن از انطباق كالاي خريداري اشتباهي ارسال مي گردد.

4-انوانتر (Inventory) يا صورت برداري از كالا در انبار (ماده ۵۹ آيين نامه گمرك) قبل از تسليم اظهارنامه به گمرك مي تواند از بروز هرگونه ايراد و اشكال در اظهار كالا جلوگيري نمايد. اين اقدام مخصوصا وقتي كه احتمال مغايرت در نوع كالا يا تعداد و مقدار يا ساير جزييات وجود دارد، توصيه مي شود.

گزينه پنجم: نقش صاحب كالا در بروز مغايرت به قصد خلاف

در اين گزينه، صاحب كالا كه قصد وارد كردن كالاي ممنوع الورودي را دارد، برخلاف واقع اقدام به ثبت سفارش كالا ي مجاز يا مجاز مشروط مينمايد و از اين رو پيش فاكتوري كه براي كالاي مجاز صادر شده است، ارايه مي دهد.

كالاي ممنوع الورود با سياهه خلاف كه در آن نام و نوع كالاي مجاز يا مجاز مشروط درج شده است، ارسال ميگردد.

در اين فرآيند، فروشنده نيز به سفارش خريدار اسناد خلاف واقع صادر مي نمايد. بعد از اظهار كالا در گمرك و انجام عمليات ارزيابي معلوم مي گردد كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز با نام ديگر اظهار شده كه منطبق با مدلول بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك و قاچاق محسوب مي شود.

صاحب كالا در چنين فرضي حتمأ بهانه هايي مي آورد كه از جمله ارسال اشتباه كالا و حتي ارائه گواهي فروشنده است كه اينها هيچ كدام در گمرك كاربردي ندارد و تنها ممكن است در صورت ارايه به دادگاه كاربرد داشته باشد

نكات مهم در ثبت سفارش ، واردات كالا و ترخيص كالاي وارداتي از گمرك

1-بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون گمرك راجع به قاچاق كالاي ممنوع الورود تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط است بدون توجه به اينكه در اسناد خريد ذكر نام و نوع و عنوان (شماره تعرفه كالا) درست باشد يا غلط.

2-چرا بند "ث" ماده ۱۱۳ قانون گمرك اشاره به اسناد خريد نمي كند و فقط صرف اظهارنامه كه در آن نام كالا و كد كالاي مجاز درج شده است، كافي براي تلقي قاچاق است؟

دليل اين امر اين است كه اگر فرض كنيم در اسناد خريد، نام و كد كالاي ممنوع الورود درج شده باشد، قاعدتا از همان آغاز ثبت سفارش انجام نمي گرفت و كالايي وارد نمي شد. علاوه براين اگر به هر دليل در مرحله ثبت سفارش اين نكته رعايت نشده باشد، در هنگام مراجعه به گمرك و ارايه اظهارنامه و اسناد پيوست (از جمله پيش فاكتور و فاكتور) حتما در همان گام اول، اظهارنامه و اسناد به صاحب كالا مسترد ميگرديد و به مرحله اظهار نمي رسيد. بنابراين بايد پذيرفت كه در اين گزينه، اسناد هم منطبق با اظهار بوده است، لذا بحث اسناد در بند «ث» موصوف به ميان نيامده است.

3-در هر حال اگر اسناد خريد پيوست اظهارنامه هم معرف كالاي ممنوع الورود بوده باشد و كالا اظهار شده باشد، باز هم مانع تلقي قاچاق كالا توسط گمرك نمي شود و نبايد به اين بهانه تصور نمايند، مي توان كالا را از پيامدهاي قاچاق نجات داد.

4-در مواردي كه سفارش دهنده كالا همان شخصي كه در گمرك به عنوان صاحب كالا اقدام به اظهار كالا مينمايد نيست، حتمأ « انوانتر » بايد انجام پذيرد زيرا در صورت مواجه شدن با جرم قاچاق نمي توان به هيچ بهانه اي سفارش دهنده يا صاحبان اصلي يا قبلي را مقصرو خود را از بزه قاچاق مبرا دانست.

5-اشخاصي كه فقط با كاربرد كارت بازرگاني خود، به نام خود و به حساب شخص ثالث اقدام به ثبت سفارش كالا مي كنند و قرار است پس از ورود كالا و انجام تشريفات گمركي به وسيله آنها كالا به نام آنها پروانه گمرك صادر و از گمرك ترخيص شود و در اختيار صاحبان اصلي قرار گيرد اعم از اينكه فرآيند اظهار و تشريفات را عوامل صاحبان اصلي با خود آنها انجام دهند، مرتكب پذيرش خطر بزرگي شده اند، زيرا در صورت وجود تباني يا ايراد ناشي از اشكالات ساير گزينه ها، از لحاظ گمرك شخصي كه پروانه گمرك به نام اوست پاسخگو خواهد بود، نه شخص ديگري.

6-شخصي كه به نام او ولي به حساب ديگري به اعتبار داشتن كارت بازرگاني در مقابل اخذ دستمزد و با كارت بازرگاني خود، وارد جريان ثبت سفارش يا به طور كلي در مراحل بعد از ورود، عمل انتقال يا صلح نامه مي شود، موجب تلقي او به عنوان صاحب كالا از لحاظ قانون گمرك است، بنابراين بايد به موجب قراردادي محكم، شرح دخالت و نقش خود و تعهدات طرف قرارداد (واگذارنده) را به طور شفاف مشخص نمايد و با احتمال بروز مغايرت هايي بين كالاي مورد سفارش با كالاي وارده تكليف طرف (واگذارنده) در قبول جرايم و خسارات احتمالي ناشي از تخلفات گمركي و قاچاق گمركي معلوم و در ضمن مسئوليت پرداخت حقوق و عوارض ورودي و مابه التفاوت هاي احتمالي و ماليات را نيز روشن نمايد، با اين حال نبايد از «انوانتر» كالا غفلت ورزد.

نكته مهم: مغايرت هاي بين كالاي مجاز سفارش شده و كالاي مجاز وارد شده با همان نام ونوع و كد، معمولا در موارد زير منجر به تلقي قاچاق نمي شود.

 •  ارزش كالا (كم نمايي يا بزرگ نمايي)
 • تغيير در مبدأ حمل كالا
 • استاندارد و ايمني كار
 • نوع بسته بندي
 • مشخصات فني
 • شرايط تحويل ( FCF, CPT , CIF , ....)
 • وسيله حمل
 • شرايط پرداخت
 • نوع و مستعمل بودن كالا

بعضي مغايرت ها مثل تعداد يا مقدار كالا با حفظ مستثناتي ممكن است قاچاق محسوب شود.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۴:۵۰ ] [ بازرگاني ترخيص كارا ] [ نظرات (0) ]

 

مساله گمركي در خصوص ورود اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك و ترخيص ماشين آلات توسط شركت ترخيص كار

[caption id="attachment_4293" align="alignnone" width="1920"]مساله گمركي در خصوص ورود اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك و ترخيص ماشين آلات توسط شركت ترخيص كار مساله گمركي در خصوص ورود اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك و ترخيص ماشين آلات توسط شركت ترخيص كار[/caption]

در اين مقاله سعي داريم درباره ي مساله گمركي در خصوص ورود اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك و ترخيص ماشين آلات توسط شركت ترخيص كار نكات مهم ي را بيان نماييم.

الف) مفروضات - شركت «الف» براي ورود اجزا و قطعات ماشين تراش افقي (Horizonal lathes) ذيل تعرفه (كد ۸۴۶۶۹۳۰۰ با نرخ حقوق ورودي ۴ درصد و ماليات بر ارزش افزوده ۸ درصد به شرح جدول پيوست قانون مقررات صادرات و
واردات سال ۱۳۹۳ ثبت سفارش نموده است. نكته: ماشين تراش كامل يا در حكم كامل (قاعده ۲/الف) درذيل تعرفه ۸۴۵۸۱۱۰۰ يا ۸۴۵۸۹۹۰۰ حسب مورد (با كنترل شماره اي يا ساير طبقه بندي مي شود .

نكته: ماشين تراش كامل يا در حكم كامل (قاعده ۲/الف) درذيل تعرفه ۸۴۵۸۱۱۰۰ يا ۸۴۵۸۹۹۰۰ حسب مورد (با كنترل شماره اي يا ساير طبقه بندي مي شود .

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

براي درك بيشتر جايگاه ماشين تراش افقي واجزا و قطعات آن در جدول تعرفه پيوست مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ عين جدول مربوط به خود ماشين و اجزا و قطعات نقل مي گردد:

8458 ماشين هاي تراش از جمله دستگاه هاي متمركز تراشكاري دوراني براي برداشتن فلز

۸۴۵۸۱۱۰۰

۸۴۵۸۱2۰۰

 

 

۸۴۵۸۹۱۰۰

۸۴۵۸۹۱۰۰

- ماشين تراش افقي

---- با كنترل شماره اي

---- ساير

- ساير با تضمين هاي تراش

-- با كنترل شماره اي

- ساير

٢- كالاي سفارش شده عبارتست از: - ابزارگير، حديده گير خودكار - ابزارهاي قلاويز كردن قابل استفاده در ماشين تراش - واشرهاي فنري و خاردار فلزي قابل استفاده در ماشين تراش
٣- پس از ورود كالا به كشور (قلمرو گمركي)، صاحب كالا به گمرك محل نگهداري كالا مراجعه و كالا را كه طبق فاكتور همان اقلام مندرج در بند ۲ بالاست، ذيل كد ۸۴۶۶۱۰۰۰ براي ابزارگير و حديده گير خودكار و كد ۸۴۶۶۹۳۰۰ براي اجزا و قطعاتي كه منحصرا براي استفاده از ماشين تراش است اظهار مي نمايد يعني:

8458 اجزا و قطعاتي كه معلوم باشند منحصرا يا اساسا با ماشين هاي شماره هاي ۸۴۵۶ لغايت
۸۴۶۵ به كار مي روند. همچنين قطعه كارگيري ابزارگير، حديده گير خودكار، ادوات تقسيم و ساير متعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها، ابزارگيرها براي هر نوع ابزار كردن در دست:

۸۴۶۶۹۱۰۰

۸۴۶۶۹۲۰۰

۸۴۶۶۹۳۰۰

 

 

 

۸۴۶۶۹۱۰۰

۸۴۶۶۹۲۰۰

۸۴۶۶۹۳۰۰

۸۴۶۶۹۴۰۰

ابزارگير، حديده گير خودكار

- قطعه گير

- ادوات تقسيم و ساير متعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها

 

 

- ساير

- براي ماشين هاي مشمول ۸۴۶۴

-- براي ماشين هاي مشمول ۸۴۶۵

-براي ماشين هاي مشمول ۸۴۵۶ لغايت ۸۴۶۱

- براي ماشين هاي مشمول ۸۴۶۲ يا ۸۴۶۳

 

رديف نوع كالا كدكالا نرخ حقوق ورودي(درصد) ماليات بر ارزش افزوده(درصد)
1 ابزارگير و حديده گير خودكار     ۸۴۶۶۱۰۰۰  4  8
2  ابزارهاي قلاويز كردن قابل
استفاده در ماشين تراش
 ۸۴۶۶۹۲۰۰  4  8
3 واشرهاي فنري و خاردار براي
ماشين تراش
   ۸۴۶۶۹۳۰۰  4  8

 

ب) مطلوبست 1- دلايلي كه صاحب كالا اقدام به اظهار كالا به شرح جدول رديف ۳ مفروضات مسئله نموده است. ۲- نحوه برخورد گمرك با اظهار صاحب كالا و دلايلي كه براي نپذيرفتن اظهار ولزوم اصلاح آن دارند. ٣- اظهار صاحب كالا درست است يا خلاف و در صورت تخلف چه جريمهاي طبق قانون گمرك تعلق ميگيرد.

ج) حل مسئله زمينه اول: صاحب كالا متن بخش ۸۴۶۶ (به شرح پانويس صفحات قبل) را طبق مدلول آن «اجزا و قطعات و متفرعاتي كه معلوم باشند منحصرا يا جمله با ماشين هاي تراش بخش ۸۴۵۸ به كار مي روند.»

 

در ذيل۸۴۶۶۹۳۰۰ طبقه بندي مي شوند و ابزارهاي قلاويزكردن و واشرهاي فنري وخاردار هردو گروه منحصرا براي استفاده در ماشين تراشيد ايراد باقي نمي ماند و بايد اظهارنامه تسليمي از سوي گمرك بذر ماشين تراش هستند، جاي گمرك پذيرفته شود

نكات مهم:

1)

طبق قاعده ۱ از قواعد ششگانه طبقه بندي:

قاعده ۱ ... عناوين قسمت ها، فصلها و بخش ها ارزشي جز شناساندن و تسهيل امر مراجعه را ندارند، زيرا طبقه بندي طبق متن شماره ها و يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها و فصلها و در قواعد زير(قاعده ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) تا جايي كه اين قواعد با مندرجات شماره ۴ و يادداشت ها مغايرت نداشته باشند، تعيين گرديده است.»

2)

1.عناوين قسمت ها مثل همين عنواني كه ماشين تراش جزء يكي از دو فصل آن است. يعني قسمت شانزدهم: «ماشين آلات و وسايل مكانيكي ادوات برقي، اجزا و قطعات آنها، ....

2. عناوين فصلها مثل عنوان فصل ۸۴ به شرح: « راكتورهاي هسته اي بخار و آبگرم، ماشين آلات و وسايل مكانيكي، اجزا و قطعات آن ها

3. عناين بخش ها مثل بخش ۸۴۶۶ به شرح: «أجزا و قطعات ومة معلوم باشند منحصرا يا اساسا با ماشين هاي بخش هاي شرح: «راكتورهاي هسته اي، ديگهاي مكانيكي، اجزا و قطعات آنهاء اجزا و قطعات و متفرعاتي كه كه بخش هاي ۸۴۵۶ لغايت ۸۴۶۵ به كار مي روند، همچنين .....

 

3)

همانطور كه ملاحظه مي شود (به پانويس ذيل بند «الف» مسئله هفتم توجه كنيد) در هيچ يك از عناوين (جز بخش ۸۴۶۶ كه ابزارگير و حديد گير خودكار را نام برده) به دو قلم ديگر صورت مسئله يعني ابزارهاي قلاويزكردن و واشرهاي فنري و خاردار براي ماشين تراش تصريح نشده است. بنابراين بايد متن شماره اي اگر به اين دو قلم اشاره دارد آن را بيابيم.

 

4)

صاحب كالا به قاعده ۱ از قواعد ششگانه يا به دقت توجه نكرده يا اصولا { اين قاعده را نمي شناسد، زيرا اگر مي شناخت و تفاوت عبارات عناوين قسمت ها»، «عناوين فصلها» و «عناوين بخش ها» را با عبارت «متن شماره تشخيص ميداد، ميدانست كه تنها نبايد به عناوين قسمت ها، فصل ها و بخش ها تكيه كرد. زيرا طبقه بندي ممكن است در «متن شماره هاي به عمل آمده باشد.

5)

متن شماره ها: - واشر فنري و واشرهاي خاردار و شده (۷۳۱۸۲۱۰۰) ابزارها براي قلاويز كردن يا حديده كردن ) شده (۸۲۰۷۴۰۰۰) بن ترتيب به نظر مي رسد صاحب كالا در اظهار خود مرتكب اشتباه شده باشد.

گزينه دوم: نحوه برخورد گمرك با اظهارصاحب كالا با توجه تصريح قلم 2 و 3  در جدول ذيل بند ۳ صورت مسئله، نپذيرفتن اظهار صاحب كالا و تلقي نمودن آن به تخلف گمركي است.

نكات مهم:

1)

توجه نكردن به مفاد قاعده ۱ از قواعد ششگانه موجب گرديده است كه :| برخلاف متن شماره هاي: - واشر فنري و واشرهاي خاردار ۷۳۱۸۲۱۰۰ حقوق ورودي ۲۲ درصد - ابزارها براي قلاويزيا حديده كردن ۸۲۰۷۴۰۰۰ حقوق ورودي ۱۰ درصد عناوين بخش ۸۴۶۶ يعني: اجزا و قطعاتي كه معلوم باشند منحصرا يا اساسا با ماشين هاي شماره ۸۴۵۶ لغايت ۸۴۶۵ به كار مي روند ...» را محور طبقه بندي قرار دهند، در حالي كه نرخ تعرفه كدهاي واشرو ابزارها براي قلاويزيا حديده كردن بيش از ۴ درصد است.

 

2)

طبق اسناد، كالا عبارت است از:"اجزا و قطعات ماشين تراش افقي "در حالي كه اين اجزا و قطعات را به طور صريح و شفاف نام نبرده است» چنين اسنادي  "نادرست"محسوب مي شوند، يعني نه خلاف واقع است و نه درست.

وجود همين اسناد نادرست موجب مي گردد كه كالاي اظهار شده را قاچاق محسوب نكنند، بلكه فقط «اظهار خلاف» صورت گرفته كه منجر به اخذ مابه التفاوت و اخذ جريمه ميگردد.

گزينه سوم: اظهارصاحب كالا خلاف واقع مي باشد. يعني بايد علاوه بر پرداخت مابه التفاوت حقوق به ترتيب:

- براي واشرها      18% = (4-22)

- براي ابزارهاي قلاويزكردن  6%=(4-10)

- جريمه هم پرداخت شود.

نكات مهم:

1)

 

جريمه تخلفات گمركي (غيراز قاچاق) حداقل ۱۰ درصد و حداكثرصددرصد مابه التفاوت است، ولي اگر مابه التفاوت بيش از ۵۰ درصد وجوهي باشد كه براي كالاي مورد ارزيابي پرداخت شده است، اين حداقل جريمه ۵۰ درصد خواهد بود.

با توجه به نرخ حقوق ورودي كالاي اظهار شده (هرسه قلم ۴ درصد) و نرخ ورودي كه بايد در خصوص دو رقم از سه رقم اظهار شود، يعني
1- واشرها ۲۲ درصد

2-ابزار حديده كردن ۱۰ درصد

حداقل جريمه تخلف گمركي ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداكثر صددرصد مابه التفاوت و منطبق با مفاد تبصره ۱ ذيل ماده ۱۰۸ قانون گمرك مصوب آبان ۱۳۹۰ مي باشد.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۵:۴۶ ] [ بازرگاني ترخيص كارا ] [ نظرات (0) ]

 

مساله گمركي در خصوص ورود اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك و ترخيص ماشين آلات توسط شركت ترخيص كار

[caption id="attachment_4293" align="alignnone" width="1920"]مساله گمركي در خصوص ورود اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك و ترخيص ماشين آلات توسط شركت ترخيص كار مساله گمركي در خصوص ورود اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك و ترخيص ماشين آلات توسط شركت ترخيص كار[/caption]

در اين مقاله سعي داريم درباره ي مساله گمركي در خصوص ورود اجزا و قطعات ماشين تراش افقي از گمرك و ترخيص ماشين آلات توسط شركت ترخيص كار نكات مهم ي را بيان نماييم.

الف) مفروضات - شركت «الف» براي ورود اجزا و قطعات ماشين تراش افقي (Horizonal lathes) ذيل تعرفه (كد ۸۴۶۶۹۳۰۰ با نرخ حقوق ورودي ۴ درصد و ماليات بر ارزش افزوده ۸ درصد به شرح جدول پيوست قانون مقررات صادرات و
واردات سال ۱۳۹۳ ثبت سفارش نموده است. نكته: ماشين تراش كامل يا در حكم كامل (قاعده ۲/الف) درذيل تعرفه ۸۴۵۸۱۱۰۰ يا ۸۴۵۸۹۹۰۰ حسب مورد (با كنترل شماره اي يا ساير طبقه بندي مي شود .

نكته: ماشين تراش كامل يا در حكم كامل (قاعده ۲/الف) درذيل تعرفه ۸۴۵۸۱۱۰۰ يا ۸۴۵۸۹۹۰۰ حسب مورد (با كنترل شماره اي يا ساير طبقه بندي مي شود .

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

شركت ترخيص كالا و بازرگاني صادرات و وارداتترخيص كارا “در تمام حوزه هاي خدمات بازرگاني، واردات كالا ، صادرات، ترخيص كالا از گمرك و … به ارائه خدمات مي پردازد.

شما مي توانيد براي ثبت سفارش كالا از چين ،  واردات كالا از چين ، واردات از تركيه ، واردات از آلمان , واردات از ايتاليا  واردات از چين و از ساير كشور ها با ما تماس بگيريد.

براي تماس با كارشناسان شركت بازرگاني و ترخيص كارا مي توانيد از طريق شماره هاي زير اقدام فرماييد :

۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹  – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰

[/av_icon_box]

براي درك بيشتر جايگاه ماشين تراش افقي واجزا و قطعات آن در جدول تعرفه پيوست مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ عين جدول مربوط به خود ماشين و اجزا و قطعات نقل مي گردد:

8458 ماشين هاي تراش از جمله دستگاه هاي متمركز تراشكاري دوراني براي برداشتن فلز

۸۴۵۸۱۱۰۰

۸۴۵۸۱2۰۰

 

 

۸۴۵۸۹۱۰۰

۸۴۵۸۹۱۰۰

- ماشين تراش افقي

---- با كنترل شماره اي

---- ساير

- ساير با تضمين هاي تراش

-- با كنترل شماره اي

- ساير

٢- كالاي سفارش شده عبارتست از: - ابزارگير، حديده گير خودكار - ابزارهاي قلاويز كردن قابل استفاده در ماشين تراش - واشرهاي فنري و خاردار فلزي قابل استفاده در ماشين تراش
٣- پس از ورود كالا به كشور (قلمرو گمركي)، صاحب كالا به گمرك محل نگهداري كالا مراجعه و كالا را كه طبق فاكتور همان اقلام مندرج در بند ۲ بالاست، ذيل كد ۸۴۶۶۱۰۰۰ براي ابزارگير و حديده گير خودكار و كد ۸۴۶۶۹۳۰۰ براي اجزا و قطعاتي كه منحصرا براي استفاده از ماشين تراش است اظهار مي نمايد يعني:

8458 اجزا و قطعاتي كه معلوم باشند منحصرا يا اساسا با ماشين هاي شماره هاي ۸۴۵۶ لغايت
۸۴۶۵ به كار مي روند. همچنين قطعه كارگيري ابزارگير، حديده گير خودكار، ادوات تقسيم و ساير متعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها، ابزارگيرها براي هر نوع ابزار كردن در دست:

۸۴۶۶۹۱۰۰

۸۴۶۶۹۲۰۰

۸۴۶۶۹۳۰۰

 

 

 

۸۴۶۶۹۱۰۰

۸۴۶۶۹۲۰۰

۸۴۶۶۹۳۰۰

۸۴۶۶۹۴۰۰

ابزارگير، حديده گير خودكار

- قطعه گير

- ادوات تقسيم و ساير متعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها

 

 

- ساير

- براي ماشين هاي مشمول ۸۴۶۴

-- براي ماشين هاي مشمول ۸۴۶۵

-براي ماشين هاي مشمول ۸۴۵۶ لغايت ۸۴۶۱

- براي ماشين هاي مشمول ۸۴۶۲ يا ۸۴۶۳

 

رديف نوع كالا كدكالا نرخ حقوق ورودي(درصد) ماليات بر ارزش افزوده(درصد)
1 ابزارگير و حديده گير خودكار     ۸۴۶۶۱۰۰۰  4  8
2  ابزارهاي قلاويز كردن قابل
استفاده در ماشين تراش
 ۸۴۶۶۹۲۰۰  4  8
3 واشرهاي فنري و خاردار براي
ماشين تراش
   ۸۴۶۶۹۳۰۰  4  8

 

ب) مطلوبست 1- دلايلي كه صاحب كالا اقدام به اظهار كالا به شرح جدول رديف ۳ مفروضات مسئله نموده است. ۲- نحوه برخورد گمرك با اظهار صاحب كالا و دلايلي كه براي نپذيرفتن اظهار ولزوم اصلاح آن دارند. ٣- اظهار صاحب كالا درست است يا خلاف و در صورت تخلف چه جريمهاي طبق قانون گمرك تعلق ميگيرد.

ج) حل مسئله زمينه اول: صاحب كالا متن بخش ۸۴۶۶ (به شرح پانويس صفحات قبل) را طبق مدلول آن «اجزا و قطعات و متفرعاتي كه معلوم باشند منحصرا يا جمله با ماشين هاي تراش بخش ۸۴۵۸ به كار مي روند.»

 

در ذيل۸۴۶۶۹۳۰۰ طبقه بندي مي شوند و ابزارهاي قلاويزكردن و واشرهاي فنري وخاردار هردو گروه منحصرا براي استفاده در ماشين تراشيد ايراد باقي نمي ماند و بايد اظهارنامه تسليمي از سوي گمرك بذر ماشين تراش هستند، جاي گمرك پذيرفته شود

نكات مهم:

1)

طبق قاعده ۱ از قواعد ششگانه طبقه بندي:

قاعده ۱ ... عناوين قسمت ها، فصلها و بخش ها ارزشي جز شناساندن و تسهيل امر مراجعه را ندارند، زيرا طبقه بندي طبق متن شماره ها و يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها و فصلها و در قواعد زير(قاعده ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) تا جايي كه اين قواعد با مندرجات شماره ۴ و يادداشت ها مغايرت نداشته باشند، تعيين گرديده است.»

2)

1.عناوين قسمت ها مثل همين عنواني كه ماشين تراش جزء يكي از دو فصل آن است. يعني قسمت شانزدهم: «ماشين آلات و وسايل مكانيكي ادوات برقي، اجزا و قطعات آنها، ....

2. عناوين فصلها مثل عنوان فصل ۸۴ به شرح: « راكتورهاي هسته اي بخار و آبگرم، ماشين آلات و وسايل مكانيكي، اجزا و قطعات آن ها

3. عناين بخش ها مثل بخش ۸۴۶۶ به شرح: «أجزا و قطعات ومة معلوم باشند منحصرا يا اساسا با ماشين هاي بخش هاي شرح: «راكتورهاي هسته اي، ديگهاي مكانيكي، اجزا و قطعات آنهاء اجزا و قطعات و متفرعاتي كه كه بخش هاي ۸۴۵۶ لغايت ۸۴۶۵ به كار مي روند، همچنين .....

 

3)

همانطور كه ملاحظه مي شود (به پانويس ذيل بند «الف» مسئله هفتم توجه كنيد) در هيچ يك از عناوين (جز بخش ۸۴۶۶ كه ابزارگير و حديد گير خودكار را نام برده) به دو قلم ديگر صورت مسئله يعني ابزارهاي قلاويزكردن و واشرهاي فنري و خاردار براي ماشين تراش تصريح نشده است. بنابراين بايد متن شماره اي اگر به اين دو قلم اشاره دارد آن را بيابيم.

 

4)

صاحب كالا به قاعده ۱ از قواعد ششگانه يا به دقت توجه نكرده يا اصولا { اين قاعده را نمي شناسد، زيرا اگر مي شناخت و تفاوت عبارات عناوين قسمت ها»، «عناوين فصلها» و «عناوين بخش ها» را با عبارت «متن شماره تشخيص ميداد، ميدانست كه تنها نبايد به عناوين قسمت ها، فصل ها و بخش ها تكيه كرد. زيرا طبقه بندي ممكن است در «متن شماره هاي به عمل آمده باشد.

5)

متن شماره ها: - واشر فنري و واشرهاي خاردار و شده (۷۳۱۸۲۱۰۰) ابزارها براي قلاويز كردن يا حديده كردن ) شده (۸۲۰۷۴۰۰۰) بن ترتيب به نظر مي رسد صاحب كالا در اظهار خود مرتكب اشتباه شده باشد.

گزينه دوم: نحوه برخورد گمرك با اظهارصاحب كالا با توجه تصريح قلم 2 و 3  در جدول ذيل بند ۳ صورت مسئله، نپذيرفتن اظهار صاحب كالا و تلقي نمودن آن به تخلف گمركي است.

نكات مهم:

1)

توجه نكردن به مفاد قاعده ۱ از قواعد ششگانه موجب گرديده است كه :| برخلاف متن شماره هاي: - واشر فنري و واشرهاي خاردار ۷۳۱۸۲۱۰۰ حقوق ورودي ۲۲ درصد - ابزارها براي قلاويزيا حديده كردن ۸۲۰۷۴۰۰۰ حقوق ورودي ۱۰ درصد عناوين بخش ۸۴۶۶ يعني: اجزا و قطعاتي كه معلوم باشند منحصرا يا اساسا با ماشين هاي شماره ۸۴۵۶ لغايت ۸۴۶۵ به كار مي روند ...» را محور طبقه بندي قرار دهند، در حالي كه نرخ تعرفه كدهاي واشرو ابزارها براي قلاويزيا حديده كردن بيش از ۴ درصد است.

 

2)

طبق اسناد، كالا عبارت است از:"اجزا و قطعات ماشين تراش افقي "در حالي كه اين اجزا و قطعات را به طور صريح و شفاف نام نبرده است» چنين اسنادي  "نادرست"محسوب مي شوند، يعني نه خلاف واقع است و نه درست.

وجود همين اسناد نادرست موجب مي گردد كه كالاي اظهار شده را قاچاق محسوب نكنند، بلكه فقط «اظهار خلاف» صورت گرفته كه منجر به اخذ مابه التفاوت و اخذ جريمه ميگردد.

گزينه سوم: اظهارصاحب كالا خلاف واقع مي باشد. يعني بايد علاوه بر پرداخت مابه التفاوت حقوق به ترتيب:

- براي واشرها      18% = (4-22)

- براي ابزارهاي قلاويزكردن  6%=(4-10)

- جريمه هم پرداخت شود.

نكات مهم:

1)

 

جريمه تخلفات گمركي (غيراز قاچاق) حداقل ۱۰ درصد و حداكثرصددرصد مابه التفاوت است، ولي اگر مابه التفاوت بيش از ۵۰ درصد وجوهي باشد كه براي كالاي مورد ارزيابي پرداخت شده است، اين حداقل جريمه ۵۰ درصد خواهد بود.

با توجه به نرخ حقوق ورودي كالاي اظهار شده (هرسه قلم ۴ درصد) و نرخ ورودي كه بايد در خصوص دو رقم از سه رقم اظهار شود، يعني
1- واشرها ۲۲ درصد

2-ابزار حديده كردن ۱۰ درصد

حداقل جريمه تخلف گمركي ۵۰ درصد مابه التفاوت و حداكثر صددرصد مابه التفاوت و منطبق با مفاد تبصره ۱ ذيل ماده ۱۰۸ قانون گمرك مصوب آبان ۱۳۹۰ مي باشد.

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۱ تير ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۴۴:۴۲ ] [ بازرگاني ترخيص كارا ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 15
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید , دانلود نرم افزار اندروید

» سفر به افنباخ آلمان | 15 کاری که می توانید در افنباخ انجام دهید
» 10 مورد از بهترین پناهگاه های ساحلی بالتیک
» رونق گردشگری قنات در اردکان
» خوشگذرانی در ماداگاسکار | 8 دلیل برای سفر به ماداگاسکار
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | تصادفات جاده
» با آژانس مسافرتی پارلاگشت به باکو سفر کنید !
» سرای سنتی سوته دلان | الماس شرق تهران
» چرا کالیفرنیا باید مقصد بعدی شما برای تعطیلات باشد؟
» 7 شهر هلند غیر از آمستردام که باید برای گردش در نظر داشته باشید!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | خیابان آدانسونیادر
» سفر به دهکده کوه پانی | دهکده شناور تایلند
» آشنایی با مجموعه کاخ های سعدآباد تهران!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | سه شَبَه
» بهترین استیک تهران رو کجا داره؟ | استیک خوب کجا بخوریم؟
» معرفی بهترین جاذبه های گردشگری رایگان سنگاپور
» بهسازی بخشی تاریخی در کشور انجام می شود
» بهترین باغ رستوران تهران | خنکای دلچسب باغ رستوران های تهران
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | حمام مقدس
» راهنمای جامع گردشگری به پوکت تایلند!
» آیا میدانستید ارزان ترین کشور دنیا برای زندگی کجاست؟
» سفر به شهر یاکوتسک | سفر به سردترین شهر جهان
» کمپینگ | راهکارهایی برای داشتن خواب راحت در کمپ
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | گردن در برابر گردن
» فینال جام جهانی گردشگری در همگردی برگزار می شود
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | جنگ رنگارنگ
» سفر به شهر هوشی مین در ویتنام به همراه Bente و per
» مضرات ضد آفتاب | بلای کرم ضد آفتاب شما بر سر محیط زیست
» چرا پلی تاریخی در آتش سوخت؟!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مرز دریا
» سفر به فرژو و سن رافائل در ساحل شرقی فرانسه
» فرودگاه بین المللی حیدر علی اف | فرودگاه بین المللی آذربایجان
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | خیابان بلوط
» رسم عجیب آویزان کردن مرده ها از صخره ها!
» راز اتاقک سبز راننده تاکسی های لندن!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | ماهیگیری صبحگاه
» نکاتی در خصوص کمپ زدنی ایده آل در دل طبیعت
» سفر به جزایر جیلی اندونزی | اطلاعات درباره جزایر زیبای جیلی
» افزایش ورود گردشگر خارجی به ایران
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | غروب مه آلود
» معرفی هتل مجلل درویشی در مشهد | هتلی مجلل در دل مشهد
» خانه اپرا ارمنستان | شاهکار خانه اپرا ارمنستان
» معرفی برترین شهرهای دنیا با مسیرهای آبی
» پارک ملی تیمنا | راز پارک تیمنا فلسطین اشغالی
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | ساحل عضله
» آتشکده نیاسر در کاشان و سرگذشت چهارطاقی ها!
» تعطیلات کریسمس دور از خانه | خاطرات کریسمس در سفر
» محور ساسانی و پرونده جهانی شدن
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | ابدیت
» معرفی باغ شاهزاده کرمان | جلوه ی تاریخی و شکوه در ماهان
» نکات طبیعت گردی ایمن | چگونه در طبیعت گردی مراقب خودمان باشیم ؟